THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2024 05:02

Hà Nội xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá

Theo đó, đề nghị các đơn vị, nhà trường tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về cấm hút thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc bằng nhiều hình thức phù hợp.

Hà Nội xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Hà Nội xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các nhà trường thông tin đến giáo viên, học sinh về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tài liệu truyền thông Phòng, chống tác hại thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá; đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...

Sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc lá tại các khu vực có quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi học tập, làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng với người học, cán bộ, viên chức, người lao động.

Sở cũng đề nghị, các đơn vị, trường học triển khai bộ tài liệu hướng dẫn truyền thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông và bộ tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh