THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2024 05:56

Hà Nội thành lập 6 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh lớp 10

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Các đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra điều kiện tuyển sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố, bao gồm cả trường công lập, trường ngoài công lập, trường trung cấp, trường cao đẳng... Công tác kiểm tra hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

Nội dung kiểm tra gồm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên... của từng nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, yêu cầu các đơn vị hoàn thành hồ sơ đáp ứng điều kiện giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 10; xây dựng kế hoạch trường lớp và xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh để làm hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

HG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh