THỨ TƯ, NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2024 05:32

Hà Nội phát triển mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo”

Theo đó, Chương trình sẽ xây dựng và phát triển mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, trong đó, nhấn mạnh việc phát triển năng lực học tập, sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu xây dựng TP. Hà Nội sáng tạo; đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học dựa trên khai thác nền tảng công nghệ số nhằm thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Chương trình cũng sẽ từng bước mở rộng mô hình hệ sinh thái học tập, sáng tạo vào các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn TP. Hà Nội; chủ động đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của các trường học trong một hệ sinh thái chung, lấy trường học làm trung tâm; góp phần xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh bền vững.

Hà Nội phát triển mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo”. Ảnh minh họa

Hà Nội phát triển mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo”. Ảnh minh họa

Về chỉ tiêu của Chương trình, giai đoạn 2021-2023: Nghiên cứu xây dựng mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giai đoạn 2023-2025: Phát triển thử nghiệm ít nhất 7 mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” tại 25 trường học công lập và ngoài công lập trong các quận, huyện trên địa bàn Thành phố; tập huấn cho 5% giáo viên cốt cán các cấp trên toàn Thành phố.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, UBND TP yêu cầu triển khai thực hiện chương trình thường xuyên, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, tạo nền tảng, có tính kế thừa cho việc tiếp tục triển khai ở những giai đoạn tiếp theo…

HG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh