THỨ TƯ, NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2024 05:32

Hà Nội kiểm tra mức độ chuyển đổi số của các trường học

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, tác dụng của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; phát hiện các mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đây cũng là căn cứ để cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số của các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phạm vi áp dụng bao gồm các phòng giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện tự đánh giá, chấm điểm mức độ chuyển đổi số. Các phòng giáo dục và đào tạo cập nhật kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá ngoài, công nhận mức độ chuyển đổi số của các đơn vị, trường học.                   

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá ngoài về việc thực hiện chuyển đổi số của các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường.

Kết quả kiểm tra, đánh giá ngoài là căn cứ để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành quyết định công nhận mức độ chuyển đổi số của từng đơn vị vào tháng 6/2023. Kết quả này sẽ được báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc tạo chuyển biến mạnh về chuyển đổi số là giải pháp của ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020. Với vị thế là Thủ đô, có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm tiên phong về chuyển đổi số.

Theo giaoducthoidai.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh