THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2024 07:47

Đà Nẵng phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10

Phụ huynh chọn sách giáo khoa cho con trong năm học mới 2022-2023. Ảnh baodanang.vn

Phụ huynh chọn sách giáo khoa cho con trong năm học mới 2022-2023. Ảnh baodanang.vn

Theo danh mục phê duyệt, có 14 sách giáo khoa lớp 7 được lựa chọn, gồm: 3 sách tiếng Anh; sách Ngữ văn tập 1, tập 2; sách Toán tập 1, tập 2; 1 sách Khoa học tự nhiên; 1 sách Lịch sử và Địa lý; 1 sách Giáo dục công dân; 1 sách Âm nhạc; 1 sách Mỹ thuật; 1 sách Tin học; 1 sách Công nghệ; 1 sách Giáo dục thể chất; 1 sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Trong đó, đối với môn tiếng Anh lớp 7, có 3 bộ sách được lựa chọn gồm: Global Success thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; i-Learn Smart World của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và THiNK của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Với lớp 10, danh mục có 19 sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Các môn gồm: Văn, Toán, tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các sách được lựa chọn hầu hết thuộc bộ sách Kết nối Tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, một số ít thuộc bộ sách Cánh Diều của Đại học Sư phạm.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh