THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 03:47

Cảnh báo một số trang web, fanpage giả mạo cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cụ thể, tính đến ngày 2/11/2022, trang web giả mạo gồm: 

Trang thông tin điện tử Tạp chí Giáo dục và Pháp luật (Lấy tên đơn vị chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo) (https://www.giaoducvaphapluat.com/?m=1)

Các fanpage và group Facebook giả mạo gồm:

- Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo (https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-D%E1%BB.../)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo Wibu 2.0 (https://www.facebook.com/bogddtwibu2.0)

- THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (https://www.facebook.com/groups/781126542643242/)

- Giáo dục & Đào tạo (https://www.facebook.com/groups/giaoduc/)

- Bộ giáo dục và đào tạo thông chanh yên (https://www.facebook.com/groups/912153902240563/)

- Bộ Giáo dục và Sở đào tạo quốc phòng chính phủ (https://www.facebook.com/groups/267079151055743/)

- ?NK?BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.?Đảng cộng sản?AHG (https://www.facebook.com/groups/2260775060842598/)

- Bộ Giáo Dục và Đào Tạo_TiềnGiang (https://www.facebook.com/groups/1054598258258500/)

- Khoa học - Công nghệ & MT, Bộ Giáo dục & Đào tạo (https://www.facebook.com/groups/554428408264633/).

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh